Vragen? Mail ons!
Contact opnemen
menu
Safari in Zuid-Afrika
 • Ambassades
  Nederlandse Ambassade in Zuid-Afrika:
  210 Florence Ribeiro / Queen Wilhelmina Avenue
  Cnr Muckleneuk Street
  0181 New Muckleneuk
  Pretoria
  Zuid-Afrika
  Tel: +27 (0)12 425 4500
  Fax: +27 (0)12 425 4511
  Website: www.dutchembassy.co.za

  Bevolking
  Aantal inwoners: ca. 40 miljoen. De zwarte bevolking bestaat uit negen grote volkeren, met ieder zijn eigen cultuur en tradities. Elk volk kent een aantal stammen. Tussen deze 'tribes' bestaan ook weer onderlinge verschillen op het gebied van taal en gewoonten. Niet meer dan 10% van de bevolking bestaat uit, dat vroeger 'kleurlingen' werd genoemd. Dat zijn afstammelingen van de eerste kolonisten, Hottentotten en Oost-Aziatische slaven. Zij wonen hoofdzakelijk in het westen van het land. De blanken (15%) komen sinds 350 jaar uit alle delen van Europa: Nederlanders, Belgen, Duitsers, Britten, Fransen, Portugezen, Grieken, Italianen en Polen.

  Taal
  In Zuid-Afrika worden na het begin van de jaren negentig 11 talen min of meer als officieel beschouwd. Engels en Afrikaans werden tot die tijd door de overheid beschouwd als de officiële talen en worden ook in het parlement gebruikt. De meest gesproken talen zijn Zoeloe (28% van de zwarte bevolking) en Xhosa (27%) en verder Afrikaans, Tswana, Noord-Sotho, Engels, Zuid-Sotho, Tsonga, Ndebele, Swazi en Venda. Men kan overal met Engels terecht. Daarnaast bestaat er uiteraard het Afrikaans. Dit lijkt op Oudnederlands en is in veel gevallen goed te verstaan. In grotere hotels wordt soms ook Frans, Duits en/of Italiaans gesproken.

  Feestdagen
  Nieuwjaarsdag - 01 januari
  Mensenrechtendag - 21 maart
  Familiedag - de dag na Pasen
  Vrijheidsdag - 27 april
  Dag van de arbeid - 01 mei
  Youth Day - 16 juni
  Nationale Vrouwendag - 09 augustus
  Heritage Day - 24 september
  Day of Reconciliation (verzoeningsdag) - 16 december
  Kerstmis - 25 & 26 december

  Daarnaast vallen de christelijke feestdagen Goede Vrijdag, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren op wisselende dagen. Houd er rekening mee dat op deze data banken, winkels en overheidsgebouwen gesloten kunnen zijn.

  Geschiedenis
  De geschreven geschiedenis van Zuid-Afrika start in 1652 met de komst van Jan van Riebeeck. Hij stichtte aan Kaap de Goede Hoop een verversingsstation voor VOC schepen. Na deze vestiging groeide de Europese bevolking in Zuid-Afrika gestaag uit. Daarnaast besloot de VOC slaven te importeren uit Nederlands Oost-Indië. In het begin van de 19e eeuw namen de Britten bezit van de Kaap. Hierdoor ontstond er onenigheid tussen de Nederlandse boeren en de Britten over onder andere de afschaffing van de slavernij. De Nederlandse boeren trokken, tijdens de zogenaamde Grote Trek, daardoor weg uit de Kaap en stichtten de onafhankelijke republieken Oranje Vrijstaat en Transvaal. De boeren deden ook een poging om Natal binnen te trekken, maar deze werd afgeslagen door de Zoeloes. De oorlogen die zij veroorzaakten, hebben andere stammen verzwakt, waardoor de boeren hun opmars konden houden. Later werden de Zoeloes verslagen door de Britten. De Britten kregen steeds meer macht in handen en in een aanhoudende diplomatieke confrontatie dreven zij in 1899 Paul Kruger naar de rand van de oorlog door te blijven aandringen op volledige erkenning van de rechten van de 'uitlanders'. Het resulteerde in de Boerenoorlog (1899-1902). De Vrede van Vereniging markeerde het einde van deze oorlog en de overwinning van het Britse rijk over de Boeren. Groot-Brittannië annexeerde de Boerenrepublieken Transvaal en Oranje Vrijstaat in 1902, maar gaf deze later zelfbestuur. In 1910 werd ingestemd met een grondwet voor de Verenigde Unie van Zuid-Afrika, bestaand uit Transvaal, de Oranje Vrijstaat, Natal en de Kaapkolonie. Zuid-Afrika voerde de apartheidspolitiek in, die na de verkiezingsoverwinning van de Nationale Partij in 1948 werd versterkt. In de jaren negentig eindigde de apartheid. Op 11 februari 1990 werd de bekende anti-apartheidsactivist Nelson Mandela na 27 jaar vrijgelaten door Premier de Klerk. Beide kwamen overeen dat het noodzakelijk was een democratisch gekozen grondwetgevend orgaan in het leven te roepen. Dit leidde ertoe dat Mandela in 1994 tot president werd gekozen. De nieuwe regering voerde een beleid van 'rechtstellende actie' om de apartheid af te schaffen en de ongelijkheiden van het verleden te beëindigen.

  Geografie
  Oppervlakte Zuid-Afrika: ongeveer 33 keer Nederland. Het land is verdeeld in 9 provincies, te weten: de Westkaap, Oostkaap en Noordkaap, Noord-Provincie, Noordwest, Mpumalanga, Vrijstaat, Gauteng en tenslotte Kwazulu/Natal. In het noorden grenst Zuid-Afrika aan Namibië, Botswana en Zimbabwe en in het noordoosten aan Mozambique. De landen Lesotho en Swaziland zijn volledig door Zuid-Afrika ingesloten. Deze staten hebben echter nooit tot Zuid-Afrika behoord. Je kunt in Zuid-Afrika uitgestrekte grasvlakten, savannen, natuurreservaten, paradijselijke baaien en stranden, ruige bergstreken, sprookjesachtige bossen en prachtige groene kuststroken tegenkomen.

  Flora & Fauna
  De flora van zuidelijk Afrika is één van de meest diverse ter wereld. Men kan hier bijna 10% van alle bekende hogere plantsoorten vinden; in totaal zo'n 24.000 soorten. Veel van deze inheemse planten zijn vandaag de dag bekend en geliefd bij tuinliefhebbers in de hele wereld dankzij, vooral Nederlandse, plantenverzamelaars. Zij zochten de Kaap af naar kleurrijke planten die zouden kunnen gedijen in andere klimaten. Zo brachten zij voor het eerst in 1690 pelargoniums (beter bekend als geraniums) mee naar Europa. Ook andere populaire soorten zoals de gladiolen en de fresia's komen oorspronkelijk uit Zuid-Afrika. Zuid-Afrika heeft een rijke fauna die, voor zover bekend, bestaat uit 230 soorten land- en 43 soorten zeezoogdieren. Dit betekent dat in een gebied dat slechts één procent van de landmassa van de wereld beslaat, zeven procent van alle thans levende zoogdiersoorten kan worden aangetroffen. Bijna alle bekende Afrikaanse grootwildsoorten komen voor in de parken en reservaten van Zuid-Afrika. Het rijkst aan soorten is wel het National Krugerpark. Vele kleinere parken doen echter nauwelijks voor het Krugerpark onder. Je kan veel verschillende dieren tijdens de safari tegen te komen. Toch zul je begrijpen dat er geen garantie is dat je bijvoorbeeld in het Kruger National Park op één dag de Big Five te zien krijgt. De dieren verplaatsen zich door grote gebieden. De droge tijd, 's morgens vroeg en aan het begin van de avond zijn dé momenten om de meeste verschillende dieren tegen te komen.

  Gezondheidszorg
  De gezondheidszorg in Zuid-Afrika is van een hoog niveau, met name in de privé-klinieken.

  Klimaat
  Door de ligging ten zuiden van de evenaar begint de Zuid-Afrikaanse zomer in december en de winter in juni. Ondanks de enorme afmetingen van het land is het klimaat betrekkelijk uniform en gematigd. Met name geldt dit voor de temperatuur in het binnenland, die een gevolg is van het feit dat op lagere breedte de hoogte in het algemeen groter is dan verder naar het zuiden. Het warmst is het aan de oostkust. Overdag wordt het in Durban in de zomer gemiddeld 27 graden en 22 graden in de winter. De temperatuur aan de westkust wordt gelijkmatig laag gehouden door de koude Benguelastroom, de temperatuur aan de oostkust wordt gelijkmatig hoog gehouden door de warme Agulhasstroom. De warmste maand in het binnenland is januari en de warmste maand aan de kust is februari. Zelfs in de winter is het op de meeste plaats altijd nog wel zo'n 20°C. In het noorden zijn oktober en november warme maanden. In tweederde deel van Zuid-Afrika valt minder dan 500 mm neerslag per jaar. De meeste neerslag in Zuid Afrika valt in de zomertijd, als de vochtige lucht van de Indische Oceaan met kracht landinwaarts stroomt. In Kaapstad daarentegen valt de meeste neerslag in de maanden juni tot en met september. De regen valt in de zomer vaak in korte hevige buien waarna de zon weer snel schijnt.

  Klimaattabel Johannesburg

  Johannesburg jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
  Max. temperatuur 25 24 23 21 19 16 16 18 22 23 23 24
  Zonuren per dag 8 8 8 8 9 9 9 10 10 9 8 8
  Gemiddelde neerslag (mm) 125 90 91 54 13 9 4 6 27 72 117 105

  Klimaattabel Kaapstad

  Kaapstad jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
  Max. temperatuur 26 27 25 23 20 18 18 18 19 21 24 25
  Zonuren per dag 11 10 9 8 6 6 6 7 8 9 10 11
  Gemiddelde neerslag (mm) 15 17 20 41 69 93 82 77 40 30 14 17

  Klimaattabel Pretoria

  Pretoria jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
  Max. temperatuur 27 27 26 24 21 19 19 22 25 27 27 28
  Zonuren per dag 9 9 8 9 9 9 9 10 10 9 9 9
  Gemiddelde neerslag (mm) 127 109 114 43 23 15 8 5 20 56 132 132

  Klimaattabel Durban

  Durban jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
  Max. temperatuur 28 28 28 26 25 23 23 23 23 24 25 27
  Zonuren per dag 6 7 7 7 7 8 7 7 6 6 5 6
  Gemiddelde neerslag (mm) 134 113 120 73 59 28 39 62 73 98 108 102

  Klimaattabel Port Elizabeth

  Port Elizabeth jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
  Max. temperatuur 26 26 24 23 22 20 19 20 20 21 22 24
  Zonuren per dag 6 7 7 7 7 8 7 7 6 6 5 6
  Gemiddelde neerslag (mm) 31 33 48 46 61 46 48 51 58 56 56 43


  Politiek
  Zuid-Afrika is een presidentiële republiek, die vroeger bestond uit een driekamerparlement van blanken, kleurlingen en Aziaten. De huidige grondwet van de Republiek Zuid-Afrika dateert van 1996. De nieuwe grondwet voorziet in een Lagerhuis of Nationale Assemblee met 400 zetels en een Senaat met 90 leden (tien voor elke provincie). In het Lagerhuis zitten de gekozen vertegenwoordigers van nationale en regionale kieslijsten van de politieke partijen. Iedereen vanaf 18 jaar heeft stemrecht. Het Lagerhuis wordt om de vier jaar gekozen, de Senaat wordt samengesteld door vertegenwoordigers der provincies. Het Lagerhuis kiest de president, die ongeveer even veel macht bezit als de Amerikaanse of Franse president.

  Economie
  De Zuid-Afrikaanse economie is veruit de grootste van het Afrikaanse continent. Door de hoge werkloosheid probeert de zwarte bevolking op allerlei manieren in haar levensbehoeften te voorzien. Deze informele sector, die steeds groter en belangrijker wordt, bestaat bijvoorbeeld uit het verkopen van groenten en fruit, pottenbakken, het maken van matten en manden, taxibedrijfjes. Een probleem vormen de vele illegale immigranten uit o.a. Swaziland, Lesotho, Mozambique, Zimbabwe, Botswana en Malawi. Door de zeer lage lonen die zij ontvangen vormen ze een bedreiging voor de Zuid-Afrikaanse werknemers. De economie van Zuid-Afrika zit tweeslachtig in elkaar. De moderne ontwikkelde economie in en rond enkele grote steden staat in sterk contrast met de vele onderontwikkelde gebieden waar men zich praktisch alleen bezighoud met een soort overlevingslandbouw. In sommige zwarte townships en in de voormalige thuislanden zit waarschijnlijk tachtig procent van de beroepsbevolking zonder werk.

  Industrie
  De beroepsbevolking is voornamelijk in de mijnbouw, industrie en de dienstverlening werkzaam. De ontwikkeling van de moderne economie is het sterkst in het industriële hart van Zuid-Afrika, Zuid Transvaal, dat begon met de vondst van daar aanwezige delfstoffen, o.a. goud en diamanten sinds eind 19e eeuw. Door de aanwezigheid van zeehavens zijn andere belangrijke industriële gebieden: Durban, Port Elizabeth en de Westelijke Kaap.

  Gewoonten
  In Zuid-Afrika wonen verschillende bevolkingsgroepen, ieder met zijn eigen cultuur en gewoonten. Deze cultuurverschillen zullen waarschijnlijk een aantrekkelijk aspect van uw reis vormen. Houd er echter in uw vakantieverwachtingen ook rekening mee, dat sommige gewoonten ons onbegrijpelijk kunnen overkomen.

  Religie
  Ongeveer 77% van alle Zuid-Afrikanen is lid of beschouwt zich als lid van één van de vele christelijke kerken of stromingen. De zogenaamde zwarte onafhankelijke kerken, de African Independent Churches, vormen sinds ca. 1850 de grootste religieuze gemeenschap van Zuid-Afrika met meer dan 3000 verschillende onafhankelijke kerken. Soms bestaan ze slechts uit één gemeente en soms tellen ze tienduizenden leden. Beide richtingen houden vast aan een diep in de Afrikaanse cultuur verankerde geloofsbeleving, richten zich zeer sterk op hun leiders, zijn zeer behoudend, zetten zich af tegen Europese geloofspraktijken en baseren zich doorgaans op een eigen interpretatie van de bijbel. Het aantal Hindoes bedraagt meer dan een half miljoen en daarmee is deze religie veruit de belangrijkste onder de Indiërs. De meerderheid van de ruim 400.000 moslims is te vinden onder de kleurlingen en de Indiërs in grote steden als Durban en Kaapstad, en het aantal joden wordt geschat op 150.000. De oorspronkelijke inwoners van Zuid-Afrika, Hottentotten, Bosjesmannen en de diverse Bantoevolken hadden voor de komst van de blanken ieder hun eigen inheemse religies. Vruchtbaarheidsrituelen, oogstrituelen, voorouderverering en het heilige geloof in het bestaan van hogere machten en krachten zijn gemeenschappelijke kenmerken. Eind 20e eeuw zou nog een kwart van de zwarte bevolking deze religies aanhangen. Inyanga's en sangoma's, traditionele Afrikaanse genezers, spelen ook nog een belangrijke rol in de cultuur en de religieuze leefwereld van de zwarte Zuid-Afrikanen, zelfs in de grote steden.

  Afdingen
  Afdingen is voornamelijk gebruikelijk op markten en in kleinere winkels. De grotere winkels hebben vaste prijzen. Ook hebben alle taxi's in Zuid-Afrika een meter. Afdingen is dus niet nodig, maar zorg wel dat de meter loopt als je ingestapt bent.

  Alarmnummers
  Vliegende Politie: 10111
  Brandweer Kaapstad: 021 - 5351100
  Brandweer Johannesburg: 011 - 6242800
  Brandweer Durban: 031 - 3610000
  Brandweer Pretoria: 012 - 3232781
  Ambulance: 10177

  Bagage
  Tijdens je internationale vlucht is over het algemeen één koffer van 20 kg toegestaan en handbagage van normale afmetingen. Wanneer je gebruik maakt van lokale vluchten, dan is het toegestane gewicht 20 kg. Wanneer je gebruik maakt van binnenlandse chartervluchten, dan is het toegestane gewicht voor deze vluchten 10 tot 15 kg. Men geeft de voorkeur aan tassen en koffers gemaakt van zacht materiaal. Mocht je toch meer bagage hebben, dan kun je deze het beste in kluisjes op de luchthaven in bewaring geven. Het is wellicht mogelijk je bagage mee te nemen door een extra betaling. Deze kosten kunnen echter hoog oplopen.
  Harde koffers passen niet goed in de bagageruimte van auto's. Neem roltassen mee, maar zorg wel dat die met kleine hangslotjes af te sluiten zijn.

  Belasting
  Over veel aankopen wordt 14% belasting geheven. Bij aankopen boven de ZAR 250 kun je in aanmerking komen om de door u betaalde VAT-belasting terug te krijgen. Je hebt hier de originele rekening ('tax invoice'), je paspoort en het door jouw gekochte artikel voor nodig. Binnen 90 dagen na aankoop toon je het door jouw aangekochte artikel bij de VAT Goods Inspection Desk of de Custom Counter in de vertrekhal van de luchthaven (Johannesburg, Kaapstad of Durban) en melt je je vervolgens bij het VAT Refund Office dat achter de 'immigration control' is gelegen. Zie voor de exacte procedure de website www.taxrefunds.co.za.

  Brandstof
  Benzine en diesel zijn vrij verkrijgbaar. Benzinestations zijn geopend van maandag tot en met zondag, en vaak 24 uur per dag. Er kan alleen met contant geld worden betaald. Een enkel station accepteert een creditcard. Ga hier dan ook niet vanuit. Bij gehuurde auto's vind je bij de tankdop welke brandstof u moet tanken.

  Duiken
  De kust van Kwazulu-Natal is de plek met de beste duikmogelijkheden voor Zuid-Afrika. Manta's, walvishaaien, schildpadden, dolfijnen en walvissen komen hier voor. Een specialiteit van Zuid-Afrika is cage-diving, een must voor de onderwater daredevil! Je gaat in een kooi te water om witte haaien te aanschouwen. De grote witte haai is 's werelds grootste roofvis die een lengte kan bereiken van meer dan 6 meter.

  Eten
  In Zuid-Afrika kun je fantastisch eten en drinken voor een goede prijs/kwaliteitsverhouding. Naast de Afrikaanse specialiteiten, kun je genieten van de Franse en Amerikaanse keuken vooral aan de Westkust. Zuid-Afrika kent een grote variatie aan restaurants met lokale gerechten. Vooral het zeebanket is zeer aan te raden. De wereldkeuken is op prima niveau vertegenwoordigd: Thais, Frans, Chinees, Indiaas en Italiaans. De lokale keuken is natuurlijk het avontuurlijkst.

  Drinken 
  Zuid-Afrika is beroemd om zijn wijnen, je bezoek aan dit land is een prima gelegenheid om deze te proberen. Wijnen zijn in Zuid-Afrika relatief goedkoop en goed van kwaliteit. Het leidingwater is veilig om te drinken, ook alle internationale frisdranken zijn te koop, evenals de verschillende exportbieren.

  Elektriciteit
  Voltage: is 220/240 volt. (250V in Pretoria). Er wordt gebruik gemaakt van ronde drie-pins stopcontacten volgens het oud-Engelse systeem. In de meeste grotere accommodaties kun je een adapter lenen, al dan niet tegen een borgsom. Een advies is de adapter bij aankomst in Zuid-Afrika te kopen. Op het vliegveld zijn deze kostbaarder dan in bijvoorbeeld een supermarkt.

  Foto's maken
  Wanneer je de lokale bevolking wilt fotograferen is het netjes om van tevoren toestemming te vragen.

  Fooien
  Het blijft lastig om te bepalen hoeveel fooi je geacht wordt te geven. Voor een deel betekent jouw tip een belangrijke aanvulling op het salaris van de lokale bevolking die u van dienst is. Er bestaan gelukkig bepaalde richtlijnen. In taxi's en restaurants geldt 10% van het te betalen bedrag. Aan kruiers wordt meestal ZAR 2 per koffer gegeven. Echter, een fooi geven is nog altijd vrijwillig. Je bepaalt of de service en de kwaliteit van het gebodene meer dan gemiddeld is, waardoor je hem of haar iets extra's wilt geven. Bij de receptie van uw accommodatie zul je soms een tipbox aantreffen. Jouw bijdrage wordt onder het personeel verdeeld.

  Valuta
  De Afrikaanse Rand (ZAR). De banken in Zuid-Afrika zijn inmiddels op de euro overgegaan. Aan het einde van uw reis door Zuid-Afrika, dien je de overgebleven randen terug te wisselen. Bezoekers mogen per persoon ZAR 5000 het land mee in- of uitnemen; voor buitenlandse valuta bestaan geen limieten. Het is verboden biljetten van meer dan ZAR 200 uit te voeren. Bij de volgende banken bestaat de mogelijkheid vreemde valuta te wisselen: Allied, First National, Nedbank, Standard Trust, United en Volkskas. Swaziland en Lesotho hebben en eigen munteenheid. Je kan met Zuid-Afrikaanse Randen betalen en krijgt dan in de meeste gevallen het lokale geld terug.

  Bankpassen
  Je kan bij aankomst op het vliegveld gebruik maken van de pinautomaten (indien je beschikt over een europas met het Cirrus logo). Een pinpas is in het gehele land goed bruikbaar. Elke grote bank beschikt over een pin-automaat.

  Creditcard
  In de grote steden kun je op de meeste plaatsen (zoals hotels, restaurants en winkels) met creditcard betalen. In kleinere steden en dorpen en zeker in de kleine winkels is dat nog niet overal het geval. De meest geaccepteerde kaarten zijn Diners Club, American Express, Mastercard en Visa. Let op: bij benzine stations moet altijd contant betaald worden.

  Hygiëne
  In de verschillende accommodaties is het met de hygiëne over het algemeen goed gesteld. Onderweg kun je echter geconfronteerd worden met minder goede omstandigheden. Het advies is om bewuster om te gaan met deze omstandigheden dan in Nederland.

  Internet
  Je kan in Zuid Afrika op bijna alle plaatsen internetten en e-mailen. In de grotere steden vind je veel internetcafés en in de kleinere plaatsen heeft het hotel vaak een internetaansluiting voor de gasten.

  Kleding
  Zorg voor kleding in meerdere lagen: de verschillen tussen dag- en nachttemperaturen zijn in grote delen van het land aanzienlijk. In sommige accommodaties kun je te maken krijgen met kledingvoorschriften tijdens de maaltijden. Overigens kan de kledingcode ook weer per accommodatie verschillen. Een nette broek en overhemd/blouse oftewel casual kleding voor de heren is over het algemeen prima in orde. Voor de dames is een nette broek of rok met blouse of shirt tijdens de maaltijden gepaste kleding. Het komt in enkele 5-sterren accommodaties voor dat een spijkerbroek tijdens het diner niet wordt geaccepteerd. Tijdens de safari kun je het beste katoenen safarikleding dragen in gedekte kleuren. Makkelijke loopschoenen, een hoofddeksel en zonnebril zijn zeer aan te raden. Afhankelijk van het seizoen waarin je reist neem je wat meer of minder warme kleding mee. Een fleecetrui is altijd makkelijk.

  Openingstijden
  Banken maandag t/m vrijdag van 09:00 - 15:30 uur en zaterdag van 08:30 - 11:00 uur.
  Postkantoren maandag t/m vrijdag van 08:00 -16:30 uur en zaterdag van 08:00 tot 12:00 uur. Winkels maandag t/m vrijdag van 08:30 uur - 17:00 uur, zaterdag van 8:30 - 13:00 uur en vaak ook 's middags en op zondagochtend.

  Post
  Postzegels koopt u op het postkantoor. Post voor het buitenland kun je het beste afgeven bij het postkantoor of bij hotelrecepties. Ansichtkaarten en brieven zijn per luchtpost tussen de 6 dagen en 2 weken onderweg.

  Prijsniveau
  De gemiddelde prijs in Zuid-Afrika ligt lager dan de prijs in Nederland. Openbaar vervoer kan echter, in verhouding, duur zijn.

  Seizoenen
  De Zuid-Afrikaanse zomer begint in december en de winter in juni.

  Beste reistijd
  De beste reisperiode is van oktober t/m april. In deze periode heerst er op de meeste plaatsen een aangename temperatuur. Wilde dieren zijn het best te zien tijdens de winter als er weinig begroeiing is. In het Zuid-Afrikaanse voorjaar worden de jongen geboren, wat het eveneens een aantrekkelijke reisperiode maakt. Bovendien zwemmen tussen september en oktober walvissen dicht tot bij de zuidwestkust. De Westkaap, Durban en de kust van KwaZulu-Natal zijn het gehele jaar door goed te bezoeken.

  Telefoneren
  Vanuit de meeste accommodaties kun je al dan niet direct naar Nederland bellen. Er worden hoge tarieven per minuut in rekening gebracht. Soms zijn er al kosten in het geval uw gesprek niet tot stand komt. Het is meestal goedkoper om vanuit een internetcafé te bellen. In Zuid-Afrika werkt over het algemeen uw Nederlandse mobiele telefoon (informeer bij je abonnementsleverancier voor meer informatie). Een satelliettelefoon werkt tot in de meest afgelegen gebieden. Op de meeste safarilocaties en andere afgelegen plekken zal de telefoon echter niet werken. Je kunt ook bellen vanuit een telefooncel, kaarten zijn verkrijgbaar op het vliegveld en bij postkantoren. Wanneer je collect naar Nederland wil bellen kan dit via 0900. Telefooncode: +27.

  Tijdsverschil
  Tijdens Nederlandse zomertijd: geen tijdsverschil. Tijdens Nederlandse wintertijd: 1 uur later.

  Vervoer & verkeer
  Je hebt een keuze tussen verschillende type auto's, treinen en binnenlandse vluchten.
  Wanneer je een self-drive maakt, dien je er rekening mee te houden dat men in Zuid-Afrika links rijdt en rechts inhaalt. Het is in Zuid-Afrika algemeen gebruikelijk dat wanneer je ziet dat iemand achter je probeert in te halen, je meer links gaat rijden om hem de ruimte te geven. Maximum snelheid (wanneer niet anders met borden wordt aangegeven): Binnen de bebouwde kom 60 km/u en op de snelweg 120 km/u. Op lokale wegenis dit 100 km/u. Veiligheidsgordels zijn verplicht. Verder zijn de snelwegen perfect en staat alles zeer duidelijk in het Engels en Afrikaans aangegeven. Een rijbewijs met foto en de handtekening van de houder is wettelijk vereist in Zuid-Afrika. Het is verplicht een internationaal rijbewijs (IRB) aan te schaffen bij de ANWB wanneer je zelf gaat rijden in Zuid-Afrika. In de grote steden is het relatief eenvoudig, voordelig en veilig om een taxi te bestellen via de accommodatie waar je verblijft. Het is noodzakelijk om vooraf een ritbedrag met de taxichauffeur af te spreken wanneer er niet gewerkt wordt met een meter.

  Veiligheid
  Over het algemeen is Zuid-Afrika veilig. Het is echter belangrijk om een aantal basisregels in acht te nemen:
  - Maak kopieën van je waardepapieren
  - Neem niet te veel cash mee en verdeel het contante geld over verschillende tassen
  - Draag geen sieraden en opzichtige camera's
  - Verlaat je hotel niet zonder begeleiding na 18.00 uur tot 06.00 uur of neem een taxi
  - Tijdens het rijden is het (vooral in de steden) aan te raden ramen en deuren gesloten te houden
  - Neem geen lifters mee en laat geen kostbaarheden in de auto achter
  - Wees voorzichtig in de afgelegen gebieden. Raadpleeg uw gastheer/ gastvrouw over de te ondernemen activiteiten
  - Laat kamersleutels achter bij de hotelreceptie als je het hotel verlaat
  - Laat bagage nooit onbewaakt ergens staan en zorg voor goede bagagelabels
  - Gebruik de kluisjes in de hotels voor het opbergen van uw waardevolle spullen en reisdocumenten
  - Je kan ervan uitgaan dat de grote meerderheid van de Zuid-Afrikanen het goed met je voor hebben en je ten alle tijden zal helpen. Het is een vriendelijk volk, het is echter nooit onverstandig om in een vreemd land op uw hoede te zijn
  - Wees voorzichtig met het zwemmen in rivieren en meren, ook al zegt uw Lonely Planet of Rough Guide dat zwemmen mogelijk is. Maak zoveel mogelijk gebruik van een zwembad bij uw accommodatie, uiteraard voor zover beschikbaar. In open water kan namelijk bilharzia voorkomen of er kunnen krokodillen zijn.

 • Reisdocumenten
  Zorg dat je in het bezit bent van geldige reisdocumenten. De vereisten kunnen aan veranderingen onderhevig zijn, dus controleer dit ruim voor vertrek. Op de website van de overheid en/of ambassade vind je hoe lang je paspoort nog geldig moet zijn na terugkomst. Op de website van de VisumCentrale kan je controleren of je een visum nodig hebt en deze ook meteen aanvragen. Kunnen we je helpen? Bel 073-7074310.

  Vaccinaties & gezondheid
  Bezoek minimaal zes weken voor vertrek de GGD en laat je deskundig adviseren over de benodigde vaccinaties en/of malariatabletten. Ook op de website van GGD Reisvaccinaties vindt je de meest recente reizigersinformatie. De gezondheidsadviezen per land wijzigen met regelmaat en bovendien hebben wij als reisorganisatie geen bevoegdheid om medische adviezen te geven. Daarom adviseren we je altijd contact op te nemen met de GGD.

 • Persoonlijk advies
  Goed verzekerd op reis gaan is erg belangrijk. Wij helpen je graag met een passend en professioneel advies, waarbij jouw persoonlijke wensen voorop staan. Klik hier voor meer informatie over een reisverzekering of bel 073-7074310.

 • Travel World
  Bobo Campers is een familiebedrijf van Nederlandse oorsprong en uitgegroeid tot de grootste camperverhuurder in Zuid-Afrika. Zij ontwikkelen hun eigen campermodellen, waardoor u de mogelijkheid krijgt om te reizen in een unieke camper voor een aantrekkelijke prijs. Nog een voordeel: bij het ophalen wordt u verwelkomd door Nederlands sprekend personeel...
  Travel World
  Britz Zuid-Afrika heeft een groot aanbod aan auto’s met vierwielaandrijving. Vanuit Zuid-Afrika en Namibië kunt u hiermee de landen van Zuidelijk Afrika ontdekken. Dankzij de vierwielaandrijving kunt u het echte Afrika, buiten de gebaande paden verkennen. Het rijden op geregistreerde 4WD tracks is immers toegestaan.VoorwaardenVraag onze medewerkers...
  Travel World
  Britz is gespecialiseerd in verschillende 4-wiel aangedreven off-road voertuigen die speciaal zijn ontworpen voor ruig terrein. U overnacht dan ook in een (dak)tent of in een 'bushcamper'. Ideaal voor iedereen die op zoek is naar een beetje avontuur of comfortabel over onverharde wegen wil rijden.VoorwaardenVraag onze medewerkers naar de voorwaarden...
  Travel World
  Maui is een camperverhuurmaatschappij gespecialiseerd in luxe campertypes, waarbij u kunt genieten van alle comfort van thuis in uw eigen huis op wielen. De campers zijn gebouwd op een Mercedes of Volkswagen onderstel, wat kwaliteit garandeert tijdens uw reis. Maui biedt campers voor het gehele gezin of samen reizende stellen met voldoende leef- en...
  Travel World
  Europcar biedt wereldwijd autohuur aan en is in Zuidelijke Afrika één van de meest vooraanstaande verhuurmaatschappijen. Met een groot aantal verhuurlocaties, waaronder op de luchthavens van Johannesburg en Kaapstad, en een vloot bestaande uit verschillende autocategorieën, van compact autotypes tot grote luxe en vierwielaangedreven modellen vind je...

  De getoonde illustraties geven een indicatie van uw camper, er mogen geen rechten aan ontleend worden

top 3 Zuid-Afrika reizen
28-daagse autoreis Zuid-Afrika
Het wild en de natuur in de nationale parken van Zuid-Afrika is overweldigend. Tijdens deze reis ga je zelf met de auto op safari en verblijf je regelmatig middenin veelzijdige natuurgebieden. Je begint de autoreis in Johannesburg waarna je via de beroemde Panorama route aankomt in het Sabi Sand Game Reserve. Ga op zoek naar de ‘big five’ of geniet van een wandeling in het mooie landschap. Vervolgens reis je via eSwatini en Drakensbergen naar Port Elizabeth waar jouw reis over de Tuinroute gaat beginnen! Rijd door de prachtige wijnlanden en geniet van de prachtige uitzichten op weg naar Kaapstad waar je jouw onvergetelijke reis afsluit! Kortom, tijdens deze reis ervaar je het échte Zuid-Afrika.
Vanaf:€ 4.025
22-daagse autoreis door Zuid-Afrika & Namibië
Met deze bijzondere autorondreis geniet je van de ongerepte landschappen van de Noordkaap in Zuid-Afrika en de Fish River Canyon, de Sossusvlei en Etosha National Park in Namibië. Je komt langs een mooie lagune, ontdekt waar rooibosthee vandaan komt, kan oude rotstekeningen bekijken én een van de hoogtepunten is natuurlijk het zien van wilde dieren. In Etosha kan je met je eigen auto op safari! Tijdens de reis heb je alle vrijheid om activiteiten te ondernemen. Daarbij heb je ook de keuze uit mooie lodges en guest houses om te overnachten.
Vanaf:€ 4.575
21-daagse autoreis met binnenlandse vlucht van Durban naar Port Elizabeth
Zuid-Afrika is de ideale bestemming voor een afwisselende verre reis. Het land biedt cultuur, avontuur en natuur. Maak tijdens deze fantastische 21-daagse autoreis kennis met de kleurrijke bevolking en ga op zoek naar wilde dieren in een van Zuid-Afrika's nationale parken. Jouw reis start in Johannesburg waarna je onder meer de Panorama route gaat verkennen. Daarnaast geniet je vanuit Port Elizabeth van de beroemde Tuinroute en Kaapse wijnlanden. Plan tijdens jouw reis ook tijd in om een van de wijnboerderijen te bezoeken. Ook dat is Zuid-Afrika! Sluit je onvergetelijke reis af in het bruisende Kaapstad waar je ook de prachtige omgeving kunt verkennen. Ontdek de veelzijdigheid tijdens een reis door de regenboognatie Zuid-Afrika!
Vanaf:€ 3.045
;
Travel World